Ügyfélszolgálati Szolgáltatások

Átírás

Ha a gépjármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, kérhető a jogosultság érvényesítése más gépjárműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést, be kell mutatnia az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábban jogosult jármű díjkategóriájával, be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által hitelesített okiratot vagy a használatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, illetve azt a bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetővé tévő jogviszonya megszűnt. 
Amennyiben két érintett gépjármű  üzembentartója megegyezik, akkor az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához az eredeti ellenőrző szelvényen túl elegendő a két érintett gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj összege 1470 Ft. 

Rendszámcsere

Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az átírásra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell. 

Lopás / totálkár

Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén Társaságunk ügyfélszolgálati irodája 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében új - az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló - jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki.  

Téves díjkategória / kategória módosítás

Téves díjkategória-megállapítás esetén, 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében lehetőség van a díjkategóriátTársaságunk ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett a díjrendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követően a díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól. 

Rendszám elírás

Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig -, lehetőség van Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege karakterenként 1470 Ft. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül. 

Téves felségjel

Téves felségjel feltüntetése esetén Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával lehetőség van a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjelre érvényes a teljes érvényességi időn belül. A szolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 Ft.

Jogosultság fennállásának igazolása

Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvény, vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik, vagy megsérül, kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Ehhez Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és érvényességre adható ki. A szolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 Ft.  

Kettős vásárlás

Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő a kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a több jogosultság kezdő érvényességi napja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a  későbbi kezdő  érvényességű jogosultság érvényessége  még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. A szolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 Ft. 

Visszavásárlás

Az úthasználati jogosultság visszavásárlása 1470 Ft eljárási díj megfizetése ellenében kérhető. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot.

Ügyfélszolgálati irodáinkban vásárlásaikat az alábbi fizetőeszközökkel egyenlíthetik ki vásárlóink:

Készpénz

  • forint, Euro 

(Ügyfélszolgálati irodáinkban és értékesítő pontjainkon a jelenlegi valuta elfogadási árfolyam: 1 EUR = 285 HUF. Amennyiben euróval szeretne fizetni, a közzétett árfolyam mellett kérjük vegye figyelembe, hogy a legnagyobb elfogadható címlet a 200 Eurós bankjegy, a legkisebb elfogadható érme 1 Euro. A visszajáró összeget kizárólag forintban áll módunkban kifizetni.)

Bankkártya

  • Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, EuroShell


Egyéb fizetőeszközök

  • ITS-Balaton Card (a csekkfüzet érvényességideje alatt 1 db D1 heti jogosultság értékének 50%-os kiegyenlítésére szolgál! A fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló. 
  • Hungary Card (a kedvezmény érvényességi ideje alatt egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény D1 kategóriájú heti, havi vagy megyei e-matricára. A fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló.)

A fenti fizetési módok mellett irodáinkban a belső pénzügyi és számlázási szabályokban fogalt összeghatárnak megfelelő értékek esetében lehetőség van az átutalásos fizetési mód kiválasztására is. Az átutalás szabályaira vonatkozó információkról bővebben magyar nyelven a nap 24 órájában, német nyelven hétköznap és angol nyelven minden nap 8-16 óráig hívható +36 (36) 587-500 információs vonalunkon  tájékozódhat.

 

További hasznos linkek:

Formanyomtatványok letöltése